SCS เข้าร่วมงานแสดง SUBCON Thailand 2019

งานรับเหมาช่วงอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน งานเดียวที่จัดโดยหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม (BUILD) ของ BOI จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย UBM Asia (Thailand) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สลักภัณฑ์ อาทิ ตะปู น็อต มาตรฐานสูง สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์